Start

Koncept HR är en helhetslösning för arbetsplatser i behov av HR-stöd i de flesta förekommande vardagliga frågorna på en arbetsplats. Med mer än 20 års erfarenhet av förhandling och utbildning i arbeträttsfrågor tillför Koncept HR en trygghet till kunderna i att professionellt möta och leda sina anställda.


Koncept HR jobbar också med företagsanpassade utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap, förhandlarutbildning, kommunikation och förändringsarbete.

Koncept HR driver också HR-byrån Galpu AB där vi erbjuder HR-stöd, utbildning, bokföring och lön. 

www.galpu.se