Välkommen till Koncept HR AB

Nyheter från Koncept HR!

Koncept HR fungerar som ett stöd för dig som chef eller företagsledare. Vi hjälper er med personalfrågor, rekrytering, arbetsrätt samt utbildning.

Läs mer om våra tjänster

Grupputveckling eller ökad självkännedom?

IPU:s analysverktyg är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Ökad självkännedom, säljträning, teamutveckling och rekrytering är några. Våra analysverktyg hjälper dig att hitta rätt med vår behöriga konsult Maria Ljungqvist.

IPU