Att anställa en medarbetare

Publicerat 29 december 2016 14:42, av webbredaktören

Det finns två sätt att anställa medarbetare på. Det ena är en tillsvidareanställning och det andra är en tidsbegränsad anställning. Oavsett hur ni anställer, tänk på att ta det skriftligt. Det finns ingen lag som säger att en anställning måste vara skriftlig om anställningen är kortare än tre veckor, muntligt gäller lika mycket. Men hur skall arbetsgivaren som har bevisbördan, kunna bevisa detta, då ord står mot ord?

Behöver du hjälp med personalfrågor?