Author Archives for webbredaktören

Basbelopp för 2018

januari 12, 2018 9:38 f m Published by Kommentarer inaktiverade för Basbelopp för 2018

Basbelopp för 2018 Inkomstbasbeloppet höjs för år 2018 till 62 500 kr. Prisbasbeloppet för år 2018 har av SCB beräknats till 45 500 kr. Det Förhöjda Prisbasbeloppet blir 46 500...
Läs artikeln


Att anställa en medarbetare

december 29, 2016 2:42 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Att anställa en medarbetare

Det finns två sätt att anställa medarbetare på. Det ena är en tillsvidareanställning och det andra är en tidsbegränsad anställning. Oavsett hur ni anställer, tänk på att ta det skriftligt. Det...
Läs artikeln


Viktiga lagar för arbetsgivare

december 29, 2016 2:08 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Viktiga lagar för arbetsgivare

Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas om man har anställda. Här följer några av de lagar man måste beakta:...
Läs artikeln


Att beräkna lön till anställda

december 29, 2016 2:02 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Att beräkna lön till anställda

Hur ska du beräkna lön till anställda? Detta är en sammanfattning för chefer eller dig som arbetar med löner. Artikeln gäller för 2016-2017. En anställds lön bestäms av kollektivavtalen och...
Läs artikeln


Olika basbelopp

december 29, 2016 1:58 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Olika basbelopp

Inledningsvis kan det vara bra att göra vissa förklaringar av ord som dyker upp längre fram i boken. Ett av dessa ord är basbelopp, vilket finns i tre olika former....
Läs artikeln


Skatt vid löneutbetalning

december 29, 2016 1:46 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Skatt vid löneutbetalning

Vid utbetalning av lön har arbetsgivaren skyldighet att dra av preliminär skatt. Vilken skatt den anställde lägger beror på vilken skattetabell den anställde ska följa. (Artikeln är skriven december 2016)...
Läs artikeln


Vad är ett traktamente?

december 29, 2016 1:22 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Vad är ett traktamente?

Traktamenten är tänkta att täcka den merkostnad som blir då man är ute och reser. Det är tillåtet att ge vilka traktamenten man vill om detta inte regleras i kollektivavtal....
Läs artikeln


Vad är en policy?

december 29, 2016 1:10 e m Published by Kommentarer inaktiverade för Vad är en policy?

Vi förklarar begreppet policy och ger exempel på en arbetsmiljöpolicy. ”Grundprincip för ett företags eller en organisations handlande allmänt eller i ett visst avseende” En policy är en avsiktsförklaring och...
Läs artikeln