Din HR Konsult med lång erfarenhet av personalfrågor & personalstöd

Koncept HR kvalitetssäkrar svensk arbetsmarknad

Att arbeta som HR-konsult som ett personalstöd med personalfrågor är ofta givande men likaså krävande, då det finns lika många viljor och åsikter som det finns människor i ett rum. Oavsett vad du anser om att arbeta med personalfrågor så är det en sak som är säker; det ställer stora krav på dig som arbetsgivare. Genom Koncept HR får du hjälp och stöttning med de frågor som en personalchef vanligtvis hanterar. Vi tillsätter HR-konsulter över hela Sverige och har kontor i Göteborg, Borås och Örebro.


Interim HR-konsulter & chefer som ert personalstöd

Våra HR konsulter är seniora och har en lång erfarenhet i ryggsäcken. Vi vet att alla företag har olika behov i olika perioder. Vi finns här för dig oavsett om du behöver hjälp med en specifik HR-fråga under en kortare tid eller om du behöver hyra in en interim HR-chef för ett längre uppdrag. Genom att hyra en interim via Koncept HR sparar du både tid och pengar då du får tillgång till personen under den tid som behovet finns.

HR-konsult genom outsourcing

Vissa bolag väljer även att helt outsourca sin HR till oss. Med expertisen och yrkeslivserfarenheten hos våra interim-chefer kommer ni att få komplett stöd efter behovet i just er verksamhet, oavsett om det är på kort eller lång sikt. Vi finns här med senior kompetens om ni är i behov av stöttning eller vägledning inom HR och personalfrågor.

Här står det text

personalfrågor

Fördelar med att hyra en extern HR konsult

 • Kompetensrekrytering: Hyr en konsult med gedigen arbetslivserfarenhet som är expert inom HR, arbetsrätt, fackliga förhandlingar och arbetsmiljö.
 • Ökad kompetens: Genom att anställa en interim HR chef får möjlighet att få in en person i er verksamhet som eventuellt är överkvalificerad för att anställa permanent. Detta kan fungera som en temporär kompetens som även kan spilla över på andra delar av verksamheten.
 • En oberoende person: Det finns stora fördelar för verksamheten att få in en helt extern HR konsult, snarare än att ledningen tar in någon från sitt eget nätverk
 • Kvalitetssäker och snabb process: Att anställa innebär oftast månader av rekrytering och intervjuer. Att hyra in en interim-chef eller HR-konsult via Koncept HR för en punktinsats innebär en effektivare process, utan att det tummas på kvaliteten.

HR-konsulter med lång erfarenhet & seniora kompetenser

Som tidigare personalchefer i såväl större organisationer som mindre bolag har vi gedigen expertis och förståelse inom kompetensfrågor och arbetsmiljö till arbetsrätt och fackliga förhandlingar. Vi förstår att behovet av en HR konsult kan dyka upp fort och att ett bolag kan behöva stöttningen på flera plan. Du kan självklart få se exempel på tidigare referenser och case vi löst genom förhandlingar där bägge parter sparat pengar och gått ut som vinnare.

Hur går det till när man hyr en extern HR?

Kontakta oss så pratar vi igenom er nuvarande situation. Vi utgår från ert behov av antal timmar i månaden och tiden regleras av komptid.

Priset blir fast och lägre än med en egen personalchef. Vi diskuterar insatsen, kartlägger behov och jobbar sedan utifrån det med löpande avstämningar. Vi på koncept HR finns här för dig och vi kan snabbt vara på plats för att komma igång med arbetet. Vi har uppdragsgivare spridda över landet, så oavsett om du behöver HR-stöttning i Borås, Göteborg, Stockholm eller Malmö kan vi hjälpa dig.

Roger Andersson
Koncern VD / HR-konsult
0702-54 37 55
roger@koncepthr.se

 

Vilka personalfrågor kan en extern HR-konsult hjälpa er med?

 • Avtalsfrågor/Arbetsrätt 
 • Rekrytering 
 • Fackliga förhandlingar (MBL, LAS mm) 
 • Kompetens och ledarutveckling 
 • Diskriminering, konflikter på arbetsplatsen 
 • Uppsägningar 
 • Jämställdhet 
 • Arbetsmiljö 
 • Policy inom personalområdet 
 • Företagsanpassad personalhandbok 
 • Utvecklingssamtal / Medarbetarsamtal 
 • Lönekartläggning 
 • DISC-analyser 
 • Förändringsarbete 

Sagt om oss

“Jag är oerhört nöjd kund hos Koncept HR. De hjälper mig med Personalfrågor. Som egenföretagare med anställda tänker man inte alltid på att man har personalansvar med många lagar och regler att förhålla sig till. I och med att Koncept HR hjälper mig att vara uppdaterad av hur man bedriver professionellt personalchefsarbete sparar jag tid. Detta leder till en oerhörd trygghet både för dig själv, ditt företag och dina medarbetare. Alla är vinnare!”

Johannes Steinsson
– VD, Lyson AB (lyson.se)

Läs också:

En extern personalchefs vardag

Läs vår VD och HR-konsult Rogers tankar om att arbeta som extern personalchef.