Din HR Konsult med lång erfarenhet av HR-frågor

Med lång erfarenhet av personalfrågor- arbetsrätt- och säkerhetsfrågor, vågar vi kalla oss för specialister.

Vi skapar Glädje, Mening och Nytta för så väl företag som medarbetare, och vi Löser företagens problem och utmaningar inom HR, Lönehantering och Arbetsmiljö genom våra seniora HR & lönekonsulter.

När du blir kund hos oss får du inte bara en tjänst levererad av våra HR konsulter.

Du får en upplevelse som genomsyras av såväl rubriken som ledorden ovan.

Vårt helt egna ledningssystem bygger på att vi redan vid avtalstecknandet oss parter emellan, blir överens om leverans, kvalitet och resultat.

Vårt ledningssystem innebär att du som kund hos oss får såväl tjänster utförda som löpande kompetensutveckling inom valda HR områden genom vår egna Akademi.

Vi kan arbetsmarknadens spelregler, såväl som krav och kvalitet inom lönehantering.

Och vi är ackrediterade av arbetsmarknadens parter, genom AFA Försäkring, att bedriva kvalificerad arbetsmiljöutbildning.

Som en av få heltäckande HR byråer i Sverige, omfattas vi av kollektivavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen, och med det uppfyller vi också Almegas krav på kvalitetssäkring inom branschen.

När du väljer oss som samarbetspartner ,väljer du trygghet, kundnytta och kvalitetssäkring.

När personalen inte mår riktigt bra, eller om du behöver förändra din organisation i någon riktning löser vi det.

Beskriv din målbild eller utmaning. Vi leder dig dit genom alla ”måsten” i både dokumentation och det operativa förhandlingsarbetet.

Just det operativa arbetet i personalrelaterade förändringsprocesser är vår styrka.

Våra seniora HR konsulter löser uppdraget från ax till limpa och levererar förväntat resultat.

VI bygger lönesystem, processleder lönekartläggningen och ser till att få det Systematiska Arbetsmiljöarbetet på plats.

Vi är en partner att lita på, hålla i handen när det behövs, och ställa krav på när ”tåget redan har gått”.

Vi kan ändra tidtabellen så att ni ändå alltid kommer i tid dit ni ska.

KONCEPT HR KVALITETSÄKRAR SVENSK ARBETSMARKNAD

Vår logga är ett modifierat Bonsaiträd. Oaktat från vilket håll du tittar på ser det likadant ut.

För oss står det för kvalitet och förväntat resultat.

För att ett träd ska leva och hålla sin form, så behöver det omvårdnad. Precis som en personalgrupp.

Du behöver vattna trädet för att det ska växa. Likväl som att du behöver kompetensutveckla din personal över tid.

Du behöver ge trädet näring för att det ska vara livskraftigt. Likväl som du behöver ge dina chefer och medarbetare förutsättningar för att trivas på jobbet.

Du behöver lära dig att förstå varför trädet skiftar färg med årstiderna. Likväl som din personal har både bra och dåliga dagar.

Vi gör Nytta genom att ständigt vara uppdaterade inom samtliga förekommande HR frågor. Vi ger sorterad feed-back på er arbetsorganisation och vi är den partner som löser det i vardagen, som ni för stunden eller över tid inte mäktar med själva.

Vi skapar Mening för oss och våra kunder att växa tillsammans.

När vi mår bra tillsammans upplever vi Glädje, som gör att vardagens problem och utmaningar blir lättare att hantera, och att Lösningen finns bakom bladverket oaktat årstidernas skiftningar, eller om du så vill, ert företags olika processer över tid.

Vi skapar Glädje i kontexten för dig som personalansvarig att ha rätt verktygslåda vid rätt tid för att lyckas med ditt uppdrag.

Vi skapar Mening i att kvalitetssäkra arbetsplatser så att jobben är trygga och utvecklade i förändringens alla faser.

Vi skapar Nytta genom att personalen och företagen bidrar till den meningsfulla helheten i utveckling av vårt samhälle.

Trygga och utvecklande jobb, upplevd känsla av att vara behövd, sedd och lyssnad på, och ett gemensamt bidrag till samhällsutvecklingen för både företag och medarbetare.

Koncept HR – Din partner som står för leverans, kvalitet och resultat!