Utbildning i arbetsrätt för dig med personalansvar

Publicerat 3 september 2015 10:32, av Koncept HR

Är du expert på arbetsrätten?

För dig som har personalansvar är det viktigt att veta hur du ska agera vid förhandlingar, nyanställningar och uppsägningar.

Vår kurs i arbetsrätt ger dig kunskap hur regler och avtal fungerar i arbetsrättsliga frågor. GALPUS utbildare har lång erfarenhet och fungerar även som bollplank till dig när du står inför arbetsrättsliga frågor med din personal.

Gå en kurs i arbetsrätt