Arbetsmiljökonsult för bättre arbetsmiljö

Vi är en senior arbetsmiljökonsult som hjälper företag att för bättra sin arbetsmiljö på ett effektivt sätt.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar om att jobba förebyggande så att människor inte ska skada sig, må dåligt, bli sjuka eller till och med dö på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket ställer stora krav på arbetsgivare att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön i den egna verksamheten just för att skydda de som arbetar där. Det är inte alltid att du som chef har samma passion för och kunskap om arbetsmiljö som du har för ert arbete, er tjänst eller era produkter, men som tur är finns det andra som har det, en arbetsmiljöingenjör till exempel! 

Kontakta oss för att komma igång med ert arbete mot en bättre arbetsmiljö idag.


Våra arbetsmiljökonsulter hjälper stora och små företag

Koncept HR kvalitetssäkrar svensk arbetsmarknad och vi jobbar utifrån ledorden Glädje, Mening och Nytta. Genom att anlita en arbetsmiljöingenjör via oss är det också detta vi kommer ta med oss in i er verksamhet. Att ta extern hjälp av en arbetsmiljökonsult kan vara en god idé om ni själva inte är redo eller i behov av att anställa en egen arbetsmiljöingenjör. Våra arbetsmiljöingenjörer kan anlitas på både korta och längre uppdrag. Oavsett om det gäller en punktinsats, ett löpande arbete eller en återkommande händelse. Vi jobbar med allt från små till stora företag inom flera olika branscher.  

Säkerställ medarbetarnas välmående med en extern konsult

En arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er med just det som ert företag behöver stöttning i, stort som smått. Arbetsmiljöverket rekommenderar att företag tar in extern hjälp inom arbetsmiljöfrågor eftersom det är både viktigt och komplext. Det finns idag 12 stycken krav på arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket och det är av stor vikt att ha ett dagligt systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och välmående.

Hur kan en arbetsmiljökonsult hjälpa ert företag?

  • Riskbedömningar
  • Strategiska frågor för att förbättra arbetsmiljön
  • Lägga upp systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Delta i skyddsrond och skyddskommitté
  • Införa arbetsmiljölednings-system
  • Yrkeshygieniska mätningar
  • Och mycket mer!

En bättre arbetsmiljö skapar produktivare företag

Arbetsmiljö är ett brett område och finns på alla arbetsplatser i form av fysisk, social, organisatorisk och digital arbetsmiljö. Så oavsett om er personal jobbar hemifrån, på lager, i fabrik eller på kontor så är det arbetsgivaren som ansvarar för medarbetarna under arbetstid.

Forskning på arbetsmiljö visar att en välmående, trygg och säker personal leder till ett bättre utfört arbete och högre produktivitet. Så det lönar sig att investera i en god och hållbar arbetsmiljö eftersom det får medarbetarna att producera mer och minskar risken sjukfrånvaro.  

En arbetsmiljökonsult för alla behov

Vi förstår att behoven, precis som arbetsmiljön, skiljer sig från företag till företag men det är faktiskt så; att alla arbetsplatser behöver jobba systematiskt med arbetsmiljön, anpassat efter den egna verksamheten. Att hyra in en arbetsmiljöingenjör innebär att man har ett stöd och en drivande faktor i sitt arbetsmiljöarbete när man behöver det och hur behovet ser ut skiljer sig från företag till företag.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt och kräver särskild kompetens. Oavsett om ni har fått oväntat besök av Arbetsmiljöverket, vill undersöka en specifik del av er verksamhet eller om ni arbetar proaktivt med riskbedömningar så finns vi här för dig.  

Hör av dig till oss så kan vi prata vidare om just era behov och lägga upp en plan därifrån.  

Vi hörs!  

Visste du att vi har en Bättre Arbetsmiljöutbildning (BAM)?

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare, skyddsombud och samtliga som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor. Läs mer och boka här!

Vad gör egentligen en arbetsmiljöingenjör?

Låt vår arbetsmiljöingenjör Therese svara på dina frågor.