Låt oss bli din klippa i bokföringshavet.  

Bokföring är en sådan sak som bara måste finnas och fungera felfritt. Till oss vänder du dig om du tryggt vill outsourca din bokföring så att ni på företaget kan fokusera på det ni gör bäst. Våra kunniga bokförings- och administrationsexperter har koll på alla frågetecken vad gäller skattesatser, planering och svårbegripliga termer oavsett om du själv vill förstå och bara behöver lite stöttning eller önskar outcourca hela processen.  

Koncept HR kan hjälpa er med era ekonomifrågor. Oavsett om det gäller ett specifikt fall, löpande bokföring eller att outsourca hela ekonomiavdelningen. Vi är även löneadministratörer och HR-konsulter och fungerar som ert One Stop Shop när det kommer till HR.  

När du låter oss på Koncept HR sköta er bokföring får ni en personlig rådgivare som har koll på just erat företag. Vi skapar Glädje, Mening och Nytta för såväl företag som medarbetare och vi löser företagens problem och utmaningar inom HR, lönehantering, löpande bokföring och arbetsmiljö. Genom att lägga ut ekonomiarbetet och låta våra redovisningskonsulter sköta den löpande bokföringen minskar ni er sårbarhet med garanterad leverans året om. Slimmade processer minskar dina kostnader och du får mer tid till er kärnverksamhet – en win win. 

Något som genomsyrar hela vår verksamhet men som framförallt är viktigt när det kommer till bokföring och löner är trygghet. Vi vill att ni ska känna er trygga med att vi har koll på viktiga datum, bokslut och årsredovisningar. Du får hjälp med precis de delar av redovisningen som du vill, vi hittar ett upplägg som passar.  

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer.