Coaching till företag

Vad är coaching?

Coaching är ett verktyg för professionell och personlig utveckling. Coaching fokuserar på nuläge och framtid. Coachens roll är att vägleda klienten till önskat resultat/mål. Vertygen är det konsultativa förhållningssättet, aktivt lyssna, vägleda, ställa frågor, inspirera till självtillit, uppmana till handling, ge konstruktiv feedback. I coaching är det klienten som är experten och har svaren inom sig. Tillsammans når vi målet.

Varför ska vi använda oss av coaching?

För företag är coaching en effektiv metod att nå utveckling. Medarbetare som mår bra, är trygga i sin yrkesroll, får stöd och uppmuntran leder till ett bättre resultat och effektivitet i organisationen. Se detta effektiva verktyg som ett suveränt komplement till medarbetarsamtalen för att komma ett steg närmre handlingsplanen. Genom att erbjuda coaching kan du minska sjukfrånvaron och få mer motiverade medarbetare.

Analyser

För att få en djupare förståelse för våra drivkrafter och beteenden erbjuder vi på Koncept HR olika sorters analyser. Analyser är ett bra verktyg för att förstå sig själv såväl som det team man jobbar i, eller för att hitta den perfekta kandidaten vid en rekrytering. Många ledningsgrupper har haft stor nytta av våra analyser för att lära sig arbeta effektivare med varandra.  

Vi på Koncept HR arbetar med Institutet för personlig utvecklings (IPU) analysverktyg. De är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Tanken med en analys är att den ska leda till en bra dialog, den ska inte ses som ett facit på hur en person är. Efter en utförd analys sätter vi oss ner och diskuterar vilka profiler vi har i teamet, på vilket sätt de uppskattar att kommunicera och bli kommunicerade med.  

Analyser kan användas i flera olika syften. Vi genomför analyser för ökad självkännedom, hitta drivkrafterna i teamet, säljträning, teamutveckling och vid rekrytering för att nämna några.  

IPU:s verktygslåda av analyser bygger på Marstons DISC och Sprangers drivkrafter. De innehåller flera effektiva verktyg för personlig utveckling. De kan bland annat hjälpa oss förstå vad vi drivs av och vad det är som får att oss gå upp ur sängen och till jobbet varje dag. Vissa drivs främst av den ekonomiska vinsten, andra av att hjälpa andra och en annan vill skapa system och organisera. Att ha kunskap om våra medarbetares och kollegors drivkrafter kan vi förstå hur vi fungerar tillsammans i grupp och hur vi kan skapa bättre kommunikation mellan människor.  

Vi erbjuder genom IPU flera olika pedagogiska och effektiva analysverktyg för både individ- och organisationsutveckling. Analysen ger fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för hur och varför vi beter oss som vi gör.  

Här är några exempel på när en analys och dialogen därefter kan vara till hjälp:  

  • Stressande konfliktsituationer 
  • Konflikt eller stress inom en person  
  • Egna drivkrafter som inte uppfylls eller när beteendestilar och drivkrafter drar åt olika håll 
  • Behov av ökad förståelse mellan personer  
  • Olika beteendestilar/drivkrafter i ett team  
  • Dissonans mellan person och arbetsuppgift  
  • När det är stor skillnad mellan en persons grundbeteende och anpassat beteende. Det kan kännas som att personer “låtsas” vara någon den inte är 
  • Dissonans mellan person och organisation  
  • Kulturskillnader och stora skillnader mellan personens och organisationens drivkrafter  

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa dig?

Läs också:

DISC-analys på ett sätt som faktiskt funkar

Varför är vår chef Ann alltid så hetsig? Att Peter aldrig bara kan förstå att jag inte behöver höra allt om hans helg innan mötet kan börja? Måste Marie alltid…

Läs vår blogg om DISC-analysen, hur vi jobbar med den och hur den faktiskt kan hjälpa er att kommunicera bättre!