Få råd med personalfrågor

Att tolka lagar och avtal rätt är för företaget en viktig uppgift. Att göra fel kan få stora konsekvenser och avsätter mycket tid. Du får genom Koncept HR AB hjälp med de frågor som en personalchef normalt hanterar inom företaget. Du når oss på 070 254 37 55.

Enstaka frågor eller ett löpande avtal med Koncept HR ger ditt företag trygghet och den kompetens som behövs.

Du kan via Koncept HR anlita en personalchef för just den tid i månaden som behovet finns. Du får också ett bra bollplank för att lösa olika frågor inom personalområdet.

Personalfrågor – Exempel på arbetsuppgifter:

 • Avtalsfrågor/Arbetsrätt
 • Rekrytering
 • Fackliga förhandlingar (MBL, LAS mm)
 • Kompetens och ledarutveckling
 • Diskriminering, konflikter på arbetsplatsen
 • Uppsägningar
 • Jämställdhet
 • Arbetsmiljö
 • Policy inom personalområdet
 • Personalhandbok – företagsanpassad
 • Utvecklingssamtal / Medarbetarsamtal
 • Lönekartläggning

Nu har ditt företag råd att ha en egen personalchef. Har du funderingar kring personalfrågor, kontakta Koncept HR AB.

När du väljer oss som samarbetspartner ,väljer du trygghet, kundnytta och kvalitetssäkring.

När personalen inte mår riktigt bra, eller om du behöver förändra din organisation i någon riktning löser vi det.

Beskriv din målbild eller utmaning. Vi leder dig dit genom alla ”måsten” i både dokumentation och det operativa förhandlingsarbetet.

Just det operativa arbetet i personalrelaterade förändringsprocesser är vår styrka.

Våra seniora HR konsulter löser uppdraget från ax till limpa och levererar förväntat resultat.

VI bygger lönesystem, processleder lönekartläggningen och ser till att få det Systematiska Arbetsmiljöarbetet på plats.

Vi är en partner att lita på, hålla i handen när det behövs, och ställa krav på när ”tåget redan har gått”.

Vi kan ändra tidtabellen så att ni ändå alltid kommer i tid dit ni ska.

KONCEPT HR KVALITETSÄKRAR SVENSK ARBETSMARKNAD

”Vi skapar Glädje, Mening och Nytta för så väl företag som medarbetare, och vi Löser företagens problem och utmaningar inom HR, Lönehantering och Arbetsmiljö.

Vår logga är ett modifierat Bonsaiträd. Oaktat från vilket håll du tittar på ser det likadant ut.

För oss står det för kvalitet och förväntat resultat.

För att ett träd ska leva och hålla sin form, så behöver det omvårdnad. Precis som en personalgrupp.

Du behöver vattna trädet för att det ska växa. Likväl som att du behöver kompetensutveckla din personal över tid.

Du behöver ge trädet näring för att det ska vara livskraftigt. Likväl som du behöver ge dina chefer och medarbetare förutsättningar för att trivas på jobbet.

Du behöver lära dig att förstå varför trädet skiftar färg med årstiderna. Likväl som din personal har både bra och dåliga dagar.

Vi gör Nytta genom att ständigt vara uppdaterade inom samtliga förekommande HR frågor. Vi ger sorterad feed-back på er arbetsorganisation och vi är den partner som löser det i vardagen, som ni för stunden eller över tid inte mäktar med själva.

Vi skapar Mening för oss och våra kunder att växa tillsammans.

När vi mår bra tillsammans upplever vi Glädje, som gör att vardagens problem och utmaningar blir lättare att hantera, och att Lösningen finns bakom bladverket oaktat årstidernas skiftningar, eller om du så vill, ert företags olika processer över tid.

Vi skapar Glädje i kontexten för dig som personalansvarig att ha rätt verktygslåda vid rätt tid för att lyckas med ditt uppdrag.

Vi skapar Mening i att kvalitetssäkra arbetsplatser så att jobben är trygga och utvecklade i förändringens alla faser.

Vi skapar Nytta genom att personalen och företagen bidrar till den meningsfulla helheten i utveckling av vårt samhälle.

Trygga och utvecklande jobb, upplevd känsla av att vara behövd, sedd och lyssnad på, och ett gemensamt bidrag till samhällsutvecklingen för både företag och medarbetare.

Koncept HR – Din partner som står för leverans, kvalitet och resultat!