Rekrytering

Koncept HR är ert one stop shop när det kommer till HR och personalfrågor; och självklart löser vi även er rekrytering! Medarbetarna spelar en nyckelroll i ett företags utveckling och att ha rätt kompetens på rätt plats är avgörande för företagets tillväxt. Vi är ett litet och hjärtligt företag inom HR med 30 års erfarenhet av rekrytering. Vi jobbar kompetensbaserat för att matcha rätt kompetens med rätt företag. För att ni som kund ska få den bästa möjliga medarbetaren för just er.  

Vi arbetar fördomsfritt och sätter alltid människan i centrum. När vi rekryterar lägger vi stor kraft vid förarbetet då vi vill skapa oss en god förståelse av er verksamhet. För att göra en bra rekrytering behöver vi lära känna verksamheten och förstå era behov. En rekrytering är en möjlighet att se över den egna verksamheten och kartlägga vilka kompetenser företaget är i behov av. Därför kombinerar vi gärna en rekrytering med någon av våra analysverktyg, för att ni och vi ska få en djupare förståelse av era drivkrafter och beteenden. På så vis optimerar vi möjligheten att göra en långsiktigt hållbar och strategisk rekrytering.  

Fördelar med rekrytering

Att rekrytera arbetsmarknadens främsta kandidater kräver såväl kunskap som tid och engagemang. Det är fullt förståeligt att det finns andra göromål som kräver ert fulla fokus. När vi rekryterar åt er tar vi hand om allt från att skriva kravprofil och annons till att genomföra intervjuer. Ni väljer själva om ni vill ha en hel- eller delrekrytering; kanske är det endast specifika delar av rekryteringsprocessen som ni vill ha hjälp med. Vi rekryterar allt från VDs, chefer, ekonomiassistenter och packeriarbetare och vi förstår vikten av att nå ut till och attrahera medarbetare. Vi publicerar våra annonser på de mest attraktiva sidorna såväl som i specifika forum för spetskompetenser.

 • Tidseffektivt 
 • Hel- eller delrekrytering  
 • Nå många, och rätt, arbetssökande 

För oss är det viktigt att ni som kunder ska känna er trygga genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar med transparens och öppenhet och ni får vara precis så delaktiga som ni själva önskar. Om ni själva vill delta på intervjuer eller bläddra bland CVs så ordnar vi det.  Våra kunder har alltid tillgång till vår rekryteringskonsult vid behov. Tillsammans utgår vi från företagets kultur, visioner och värderingar när vi skapar en kravprofil och annons. Den tid vi lägger ner på förarbetet är väl investerad eftersom den ligger till grund för hela rekryteringsprocessen.  

När passar en rekrytering?

En rekrytering är alltid en lösning av ett kompetensbehov och det passar när behovet av personal är långsiktigt. Behöver ni en kompetens under en kortare insats erbjuder vi konsulter inom flera områden där HR och personalfrågor är vår expertis


Vi rekryterar åt:

Hur vi jobbar

Med gedigen erfarenhet av personal och rekrytering känner vi oss trygga att vi kan hitta rätt medarbetare till er. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering, kombinerat med magkänsla. Det innebär att vi fokuserar på de personliga kompetenser som tjänsten kräver, genomför djupintervjuer, och arbetspsykologiska tester. Ändå vet vi att det kan finnas kandidater som kan verka otippade på pappret men vid en närmare anblick passar de som handen i handsken för tjänsten. En rekryteringsprocess är aldrig en annan lik och det är viktigt att komma ihåg unikiteten i varje situation och individ.  

 • Lära känna företaget och kartlägga kompetensbehov  
 • Skriva kravprofil  
 • Skriva en attraktiv annons  
 • Lägga ut annonsen på flera sidor  
 • Sålla bland ansökningar  
 • Eventuella mikrointervjuer  
 • Intervjuer  
 • Eventuella arbetspsykologiska tester  
 • Löpande återkoppling

Läs också:

Att tänka på vid en rekrytering

Det är vanligt att många tankar väcks när det är dags för en rekrytering. Läs vår rekryterare Marias tips och tankar här!